Šta sve radimo?

Čime se bavimo?

Šta je do sada postignuto?

Prethodni period našeg rada obeležile su mnoge aktivnosti kojima smo uspeli da skrenemo pažnju javnosti, ali i da na istu utičemo kroz rad naše organizacije. Pokušali smo da širokim spektrom sadržaja ukažemo na probleme sa kojima se svakodnevno susreću naši građani. Iako rešavanje problema ne ide uvek lako i jednostavno, mišljenja smo da mladi prevashodno mogu mnogo da doprinesu razvoju zajednice. Shodno tome, i mi se kao organizacija mladih trudimo da istrajemo u svojim namerama.

„Daleko najbolja nagrada koju život pruža jeste šansa da se naporno obavlja posao koji vredi obavljati“

-Teodor Ruzvelt

 

Projekti

Svi projekti koje je CKPS do sada realizovao imali su jasno definisane ciljeve, ali i želju da uključe što veći broj građana. Njima se pre svega teži informisanju građana i rešavanju problema u zajednici. Pored brojnih projekata koji su bili ideja naših članova, Centar se priključivao i projektima drugih organizacija i kompanija.

Pročitaj višeIstraživanja

Jedna od stvari koja je privukla pažnju ljudi koji prate rad CKPS-a svakako su istraživanja javnog mnjenja o društvenim problemima koji su u našoj zemlji brojni, a javnosti nedovoljno poznati. Smatramo da je mišljenje celokupnog stanovništva naše zemlje veoma važno za preduzimanje inicijativa sa ciljem rešavanja ekoloških, socijalnih, kulturoloških i drugih problema.

Pročitaj više

Akcije

Od samog početka našeg rada organizovali smo veliki broj različitih akcija koje su imale za cilj pomoć zajednici. Plan je da nastavimo da radimo u ovom pravcu kako samostalno, tako i u saradnji sa drugim organizacijama.

pročitaj više


Tekstovi

Članovi naše organizacije pisali su analize i tekstove o aktuelnim dešavanjima i problemima, kao i rezultatima istraživanja koje smo sproveli. Svojim autorskim tekstovima iskazivali su stavove i zaključke o brojnim temama u domaćim medijima.

pročitaj više