Ko smo to mi?

CKPS tim

Aleksandar Peković

Aleksandar Peković

Apsolvent Fakulteta bezbednosti i pripada opštoj studijskoj grupi. Radio je na projektima iz oblasti zaštite životne sredine, pod pokroviteljstvom organizacije “Mladi su zakon”, kao i na projektu u vezi sa bezbednošću dece u saobraćaju. Poseduje sertifikat o završenom kursu za pisanje projekata za EU fondove. Takođe, učestvovao je u vežbi civilne zaštite NATO – Srbija 2018. Snažno je motivisan da obučava i pomaže mladima u pisanju i sprovođenju projekata, kako bi na ovaj način pomogli rešavanju različitih problema.

Interesovanja: Sajber bezbednost, bezbednosni menadžment, zaštita životne sredine

pekovic.ckps@protonmail.com

Nenad Spasojević

Nenad Spasojević

Doktorand na Fakultetu političkih nauka, studije politikologije. Na istom Fakultetu završio je i master studije, smer Ekološka politika u želji da dodatno usavrši znanja u različitim oblastima kroz izučavanje ekoloških problema.

Trenutno je angažovan kao demonstrator na Fakultetu političkih nauka na predmetima Osnovi metodologije političkih nauka i Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom. Zahvaljujući ovom angažmanu usmerio je svoja interesovanja ka istraživanjima i tako napravio spoj njihove primene u svim poljima svog delovanja.

Spajajući pomenuta znanja, kao i mnogobrojne kurseve i obuke koje je prošao pronalazi spoj koji ga motiviše da primenom njih daje svoj doprinos u rešavanju ekoloških problema u Srbiji.

nenadspasojevic96@gmail.com

Nikola Ćuk

Nikola Ćuk

Apsolvent Fakulteta bezbednosti, smer Civilna zaštita i zaštita životne sredine. Tokom fakulteta, kroz različite radionice i tribine, zainteresovao se za ekološke probleme i uticaj mladih na iste.

Učestvovao je na različitim konferencijama iz domena ekologije i u nekoliko istraživanja koja su se odnosila na zagađenje voda i ekološku bezbednost. Smatra da su mladi ti koji mogu nešto da preduzmu i da pomognu unapređenju ekološke situacije, koja je po njemu nažalost jako loša.

Želi da podstakne mlade da se u što većoj meri uključe u rad, na bilo koji način, čime mogu da doprinesu poboljšanju trenutne situacije.

cuknikola95@gmail.com

Tijana Jovanović

Tijana Jovanović

Završila Fakultet političkih nauka, smer Međunarodna politika. Srednja stručna sprema – Tehničar za zaštitu životne sredine. Takođe radi u Institutu za javnu politiku.

Tokom studiranja nastavila je i svoje interesovanje za ekologiju, razvijala znanja kroz različite konferencije, istraživanja. Radeći u NVO sektoru proteklih godinu dana stekla je velika iskustva i znanja u pisanju predloga projekata i budžeta projekata, kao i pisanju izveštaja istih. Kroz programe edukacije radila je sa mladima, edukujući ih o temama poput demokratije, vladavine prava, ekologije i dr.

Smatra da vrednim radom i trudom možemo sve postići i da mlade treba podstaknuti da se razvijaju i konstantno uče. Mladi treba mladima da budu podrška kako bi zajedničkim trudom obezbedili sebi i drugima bolju budućnost.

tijana.jo.97@gmail.com

Maja Vlajić

Maja vlajić

Apsolventkinja Fakulteta političkih nauka na smeru Novinarstvo i komunikologija.

Do sad se bavila pisanjem tekstova za nekoliko online portala u oblasti kulture, socijalnih i društvenih tema, ali i kreativnog pisanja.
Tokom studiranja bila je član fakultetske organizacije gde je vršila funkciju koordinatora PR tima, kao i administratora društvenih mreža. Na istoj poziciji je u našem Centru.
Pohađala je brojne radionice i seminare u oblasti novinarstva, PR-a, komuniciranja, kao i retorike i javnog nastupa. Na fakultetu je bila organizator i moderator brojnih tribina na temu novinarstva i aktuelnih problema s kojima se susreće ova profesija, kao i tribina na temu drugih društvenih problema.

Interesovanja: Odnosi sa javnošću, komunikologija, novinarstvo u oblasti kulture, retorika.

maja555.mv@gmail.com

Natalija Paunović

Natalija Paunović

Studentkinja je treće godine Osnovnih akademskih studija politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

U periodu od 2016. do 2018. godine aktivno je učestvovala u projektima Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije. Od 2019. godine je član Debatnog kluba Fakulteta političkih nauka. Uža interesovanja su joj istraživanja i politika, shodno tome ima napisan istraživački rad na temu “Nasilje kao sredstvo komunikacije adolescenata” i angažovana je kao istraživač za monitoring izborne kampanje za 2020. godinu u okviru Krovne organizacije mladih Srbije. Jedna je od osnivača i ujedno član redakcije portala za mlade “Opseg” od juna 2020. Od decembra 2020. godine je glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa studenata društveno-humanističkih nauka i umetnosti “Politeuma”.

Šira interesovanja: politička psihologija, socijalna psihologija, humanitarni rad, komunikologija, retorika i besedništvo, kultura.

paunovicnatalija47@gmail.com

Ivana Milićević

Ivana Milićević

Studentkinja treće godine Fakulteta političkih nauka, na smeru Međunarodna politika. Tokom srednje škole upoznala se sa radom na rešavanju problema u svom okruženju kroz učešće na regionalnom zasedanju Evropskog parlamenta za mlade.

Učestvovala je, kao polaznica ili volonterka, na nekoliko konferencija i radionica u oblasti ekologije, održivog razvoja i društvene angažovanosti. Od januara 2020. godine piše za veb portal “Američki izbori” koji prati proces američkih izbora i aktuelnosti političkog života u SAD.

Veruje da je viši nivo participacije neophodan za ostvarenje pozitivnih promena te želi da radi na motivisanju građana, a posebno mladih, da se u što većoj meri uključuju u društvene procese i rešavanje problema u svojoj okolini.

Interesovanja: uporedni politički sistemi, zaštita životne sredine, razvoj političke kulture, aktivizam mladih

ivana99milicevic@gmail.com

Nevena Avramović

Nevena avramović

Studentkinja treće godine na Fakultetu političkih nauka na smeru Politikologija u Beogradu.

Tokom srednje škole kao članica školskog parlamenta učestvovala je u organizaciji i realizaciji ekoloških akcija. Pohađala je radionice javnog nastupa i debate na matičnom fakultetu od kojih izdvaja radionicu “Primenjena retorika”. Učestvovala je u istraživanju na predmetu Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom, gde je upoznata sa metodologijom istraživanja u društvenim naukama i njenom primenom. Želi da radi na osvešćivanju mladih o ekološkim temama koje smatra jako važnim za kvalitet života građana. Želi da podstakne mlade da se bave aktivizmom. U slobodno vreme bavi se uređivanjem društvenih mreža, fotografijom, grafičkim dizajnom i drugim vrstama likovne umetnosti.

Interesovanja: savremeni politički sistemi, ekologija, aktivizam mladih, retorika, fotografija, grafički dizajn

nevena.avramovic20@gmail.com