Ko smo to mi?

CKPS tim

Aleksandar Peković

Aleksandar Peković

Apsolvent Fakulteta bezbednosti i pripada opštoj studijskoj grupi. Radio je na projektima iz oblasti zaštite životne sredine, pod pokroviteljstvom organizacije “Mladi su zakon”, kao i na projektu u vezi sa bezbednošću dece u saobraćaju. Poseduje sertifikat o završenom kursu za pisanje projekata za EU fondove. Takođe, učestvovao je u vežbi civilne zaštite NATO – Srbija 2018. Snažno je motivisan da obučava i pomaže mladima u pisanju i sprovođenju projekata, kako bi na ovaj način pomogli rešavanju različitih problema.

Interesovanja: Sajber bezbednost, bezbednosni menadžment, zaštita životne sredine

pekovic.ckps@protonmail.com

Nenad Spasojević

Nenad Spasojević

Doktorand na Fakultetu političkih nauka, studije politikologije. Na istom Fakultetu završio je i master studije, smer Ekološka politika u želji da dodatno usavrši znanja u različitim oblastima kroz izučavanje ekoloških problema.

Trenutno je angažovan kao demonstrator na Fakultetu političkih nauka na predmetima Osnovi metodologije političkih nauka i Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom. Zahvaljujući ovom angažmanu usmerio je svoja interesovanja ka istraživanjima i tako napravio spoj njihove primene u svim poljima svog delovanja.

Spajajući pomenuta znanja, kao i mnogobrojne kurseve i obuke koje je prošao pronalazi spoj koji ga motiviše da primenom njih daje svoj doprinos u rešavanju ekoloških problema u Srbiji.

nenadspasojevic96@gmail.com

Nikola Ćuk

Nikola Ćuk

Apsolvent Fakulteta bezbednosti, smer Civilna zaštita i zaštita životne sredine. Tokom fakulteta, kroz različite radionice i tribine, zainteresovao se za ekološke probleme i uticaj mladih na iste.

Učestvovao je na različitim konferencijama iz domena ekologije i u nekoliko istraživanja koja su se odnosila na zagađenje voda i ekološku bezbednost. Smatra da su mladi ti koji mogu nešto da preduzmu i da pomognu unapređenju ekološke situacije, koja je po njemu nažalost jako loša.

Želi da podstakne mlade da se u što većoj meri uključe u rad, na bilo koji način, čime mogu da doprinesu poboljšanju trenutne situacije.

cuknikola95@gmail.com

Ivana Milićević

Ivana Milićević

Studentkinja treće godine Fakulteta političkih nauka, na smeru Međunarodna politika. Tokom srednje škole upoznala se sa radom na rešavanju problema u svom okruženju kroz učešće na regionalnom zasedanju Evropskog parlamenta za mlade.

Učestvovala je, kao polaznica ili volonterka, na nekoliko konferencija i radionica u oblasti ekologije, održivog razvoja i društvene angažovanosti. Od januara 2020. godine piše za veb portal “Američki izbori” koji prati proces američkih izbora i aktuelnosti političkog života u SAD.

Veruje da je viši nivo participacije neophodan za ostvarenje pozitivnih promena te želi da radi na motivisanju građana, a posebno mladih, da se u što većoj meri uključuju u društvene procese i rešavanje problema u svojoj okolini.

Interesovanja: uporedni politički sistemi, zaštita životne sredine, razvoj političke kulture, aktivizam mladih

ivana99milicevic@gmail.com

Maja Vlajić

Maja vlajić

Apsolventkinja Fakulteta političkih nauka na smeru Novinarstvo i komunikologija.

Do sad se bavila pisanjem tekstova za nekoliko online portala u oblasti kulture, socijalnih i društvenih tema, ali i kreativnog pisanja.
Tokom studiranja bila je član fakultetske organizacije gde je vršila funkciju koordinatora PR tima, kao i administratora društvenih mreža. Na istoj poziciji je u našem Centru.
Pohađala je brojne radionice i seminare u oblasti novinarstva, PR-a, komuniciranja, kao i retorike i javnog nastupa. Na fakultetu je bila organizator i moderator brojnih tribina na temu novinarstva i aktuelnih problema s kojima se susreće ova profesija, kao i tribina na temu drugih društvenih problema.

Interesovanja: Odnosi sa javnošću, komunikologija, novinarstvo u oblasti kulture, retorika.

maja555.mv@gmail.com

Anđela Stanisavljević

Studentkinja master akademskih studija na Fakultetu organizacionih nauka, smer Upravljanje projektima. 

Na Fakultetu političkih nauka stekla je zvanje diplomiranog politikologa. Tokom studiranja bila je deo PR tima FPN gde je stekla znanja iz oblasti odnosa sa javnošću i organizacije dogadjaja. Radeći u PR i marketing agenciji usavršavala se u odnosima sa javnošću, ali i u pisanju projekata. Smatra da dobra komunikacija mladih i organizacija civilnog društva može da doprinese radjanju boljeg i uredjenijeg društva.

Interesovanja: odnosi sa javnošću, komunikacije, društvene mreže, upravljanje projektima

andjstanisavljevic@icloud.com