…oni bez kojih CKPS ne može…

Naši partneri

Hemofarm stada grupa

Hemofarm je liderska farmaceutska kompanija na tržištu Srbije. Zauzimajući više od 70% ukupnog izvoza farmaceutskih proizvoda iz zemlje, vršačka kompanija je ujedno i najveći srpski izvoznik lekova. Proizvodi oko 5,5 milijardi tableta i kapsula godišnje. Pored toga što istražuje i razvija moderne farmaceutske proizvode, posebnu pažnju Hemofarm poklanja održivom načinu poslovanja. 

beogradska otvorena škola

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama. Beogradska otvorena škola nije obična škola, iako se u njoj marljivo uči.

građanske inicijative

Građanske inicijative su udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje koje već 20 godina radi na ostvarenju ciljeva kao što su društvo jednakih i aktivnih građana koji odlučuju o svojim životima u demokratskoj, pravnoj državi, uz puno poštovanje ljudskih prava. Građanske inicijative svoje aktivnosti sprovode kroz dva programa: program jačanja kapaciteta civilnog društva i program javnih politika.

fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka predstavlja jednu od vodećih institucija u oblasti visokog obrazovanja u Republici Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope. Osnovan je 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji. Deo je Univerziteta u Beogradu, koji se nalazi u 300 najboljih univerziteta sveta, prema Šangajskoj listi za 2016. godinu. Fakultet je danas poznati i priznati svetski obrazovni, naučno-istraživački centar.

pro.tok21

Pro.Tok21 je udruženje građana, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog razvoja kao spoja – ekologije, društvenih faktora, i ekonomskih faktora. Svoja znanja i veštine usmeravaju prvenstveno ka podizanju svesti građana o potrebi stvaranja novih modela u sredini u kojoj živimo. Sedište organizacije je u Smederevu.

centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih

CEDEM je osnovala grupa mladih ljudi radi poboljšanja segmenata javnog života u kojima se mladi susreću sa problemima. Osnivači CEDEM-a imaju dugogodišnje iskustvo u radu civilnog društva sa željom da poboljšaju određene segmente u kojima je uočeno da se mladi sreću sa problemima koji im onemogućavaju normalan život u Srbiji. Njihova misija glasi: BOLJI MLADI – BOLJA SRBIJA.

ekoblog

EkoBlog kao ideja realizovan je u želji da se o ekologiji i zaštiti životne sredine što više priča i da se što više ljudi informiše. EkoBlog je tu da ti pomogne da se informišeš o ekologiji i zaštiti životne sredine. Nadamo se da ćeš pročitati nešto novo i zanimljivo! Grupa ljudi koja vodi EkoBlog raspoložena je za širenje svojih saradnika i očekuje nove ljude s kreativnim idejama da ih kontaktiraju.

energetski portal

Energetski Portal (EP) je specijalizovano javno glasilo o održivoj energetici koje dnevno ažurira najvažnije vesti i informacije potrebne investitorima u projekte obnovljivih izvora energije (OIE), unapređenja energetske efikasnosti u industriji, transportu i zgradarstvu (EE) u Srbiji i drugim interesentima za proizvodnju „čiste“ energije, energetsku uštedu i održivi razvoj.

EKOlist

Magazin „Eko list” je štampano izdanje koje već 12 godina stiže na adrese pretplatnika. Izlazi dvomesečno. Teme kojima se bave su ekologija, zaštita životne sredine, održivi razvoj, zdravi stilovi života, edukacija, građanski aktivizam, industrija, reciklaža i slično, praktično svi društveni, ekonomski i politički aspekti brige o životnoj sredini.

pr tim fpn

PR tim Fakulteta političkih nauka jedini je organizovani tim za odnose sa javnošću na nivou Univerziteta u Beogradu, koga čine isključivo studenti i studentkinje FPN-a. Od svog osnivanja 1999. godine, tim je kao deo uprave fakulteta razvijao uspešnu saradnju sa mnogim relevantnim državnim institucijama, nevladinim organizacijama, domaćim i inostranim fakturama, predstavnicima medija, PR stručnjacima i time stekao visoku reputaciju u akademskoj javnosti.

klub studenata fakulteta bezbednosti

Klub studenata Fakulteta bezbednosti (KSFB) je studentska organizacija koja okuplja studente oko akademskih i stručnih aktivnosti na Fakultetu, koje ostvaruje kroz sledeća tela:

1. Sekcija za Ujedinjene nacije

2. Sektor za odnose s javnošću

3. Sektor za akademske aktivnosti

 

studentski parlament fakulteta bezbednosti

Od školske 2006/07. godine, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta bezbednosti, kao i u skladu sa sveukupnom reformom visokog obrazovanja i studentskog organizovanja, na Fakultetu bezbednosti počeo je sa radom prvi saziv Studentskog parlamenta, preko koga 21 student sa svake godine studija predstavlja studente celog Fakulteta bezbednosti.