Želite da promenite svet?

Učinimo to zajedno!

Ko smo mi?

Centar za kreiranje politika i strategija predstavlja udruženje mladih koji teže da na mnogobrojne načine doprinesu stvaranju boljeg društva za sve građane. Naš tim sastavljen je od mladih, ambicioznih i stručnih ljudi koji kroz istraživanja, akcije, analize, edukacije i druge projekte ostvaruje vidljive rezultate kako bi stanje u društvu učinili boljim! Saradnjom sa državnim, privatnim, nevladinim i drugim institucijama i organizacijama težimo da informišemo, pomognemo, edukujemo što veći broj ljudi, a pre svega mladih.

Šta nam je cilj?

Cilj CKPS-a jeste povezivanje članova organizacije sa različitim akterima u cilju zajedničkog stvaranja što boljih uslova za sve građane u širokom spektru oblasti. Pored toga, članovi CKPS-a vođeni su međusobnim podsticajem, koji uspevaju da prenesu i na svoje okruženje. Oni svojim radom nastoje da probude prvenstveno mlade koji će glasno izneti svoje stavove i aktivno učestvovati u razvoju društva.

Čime se bavimo?

Centar deluje u mnogim oblastima poput zaštite životne sredine, održivog razvoja, bezbednosti, socijalnih pitanja i manjinskih prava, obrazovanja, omladine, kulture, sporta, razvoja uprave i lokalne samouprave, regionalnog i lokalnog razvoja i evropskih integracija. Prisustvom u velikom broju različitih oblasti, težimo da probleme sistemski rešavamo, pristupajući im kroz stvaranje spoja mnogobrojnih oblasti. CKPS je posvećen edukaciji građana, a pre svega mladih kroz različite oblike skupova i događaja. Takođe, bavimo se i istraživanjima javnog mnjenja, analizama i kreiranjem javnih politika i drugim vidovima delovanja.

Sviđa Vam se šta radimo?

Promenimo svet zajedno!